top of page
ruminants-1.png

Ruminantlarda Total Kontrol

Bağırsak Sağlığı & Performans 

Süt ve et üretimi ve kalitesi için yetiştirilen hayvanların sağlığı ve verimliliği için en önemli organlar Gastrointestinal Sistem içinde bulunur. Bu sistemin sağlığı; büyümeyi, süt ve et verimini optimize eder.  

Bu nedenle üreticilerin daha iyi yem dönüşümü, daha yüksek üretim standartları ve genelde daha iyi hayvan sağlığı için bağırsak sağlığına katkı sağlayacak pratikleri ve çözümleri bilmeleri önemlidir.

Phora Optimum Bağırsak Sağlığı için antibiyotiksiz, yenilikçi, etkili ve ekonomik çözümler sunar.

Total Mikotoksin Kontrolü

Mikotoksin içeren hayvan yemleri verimi ve sağlığı olumsuz etkiler. Mikotoksinler yem hammaddeleri ve yemlerde yaygın biçimde bulunur ve ruminantlarda sağlık ve performans sorunlarına yol açar. Bu sorunlar bazen tek bir mikotoksine yüksek düzeyde maruz kalma sonucunda ortaya çıkarken, bazen de miktarları düşük de olsa birden fazla mikotoksinin sinerjik etkileri nedeniyle ortaya çıkar. Sonuçta bağırsağın bariyer fonksiyonu ve besin emilimi yeteneği bozulur. Toksinler, patojen mikroorganizmalar, sindirim antijenleri ve diğer zararlı artıklar bütünlüğü bozulan bağırsak çeperiden sisteme sızarak sağlığı ve performansı etkiler.

Mikotoksinlerle mücadele, sorunun karmaşıklığı nedeniyle hayvancılık işletmelerinin karşı karşıya kaldığı en zorlu sorunlardan birisidir. Çözümünün de basit ve geniş spektrumlu olması gerekir. 

Yem içeriklerinde rutin mikotoksin analizinin mücadelede gerekli olduğu düşünülür, fakat

  • yem hammaddelerinin çoğunlukla toksin yükü farklı yerlerden gelmesi,

  • bunların yem fabrikasında karışması,

  • hızlı üretim sürecinde test sonuçlarının değerlendirilmesinde gecikmeler

gibi nedenlerle mikotoksin analizinin gerekliliği ve faydası tartışma konusudur ve çoğunlukla pratikte bir fayda sağlamaz.

Phora bu noktada iki temel kategoride komple çözüm sunmaktadır:

  1. Dıştan İçe Mikotoksin Kontrolü: Küf üremesini engelleyen, mevcut mikotoksinleri bağlayan ve nötralize eden, karaciğer sağlığı ve bağışıklık sistemi için faydaları bilinen en önemli 5 bitkisel üründen hazırlanmış Mikotoksin Kontrol Ürünü Phora Milk.

  2. İçten Dışa Mikotoksin Kontrolü: Phora, bağırsak epitellerinde toksinlerin neden olduğu hasarı, dolayısıyla hücre ölümünü engelleyen benzersiz RFC Teknolojisi ile "İçten Dışa Mikotoksin Kontrolü" sağlar. Mikotoksinlerin yanı sıra bakteri, virus, koksidia etkenleri ve bakteriyel toksinlerin ortak yönü bağırsak hücrelerini öldürerek bağırsak bütünlüğünü bozmalarıdır. Böylece tüm patojen ve toksinler genel vücut sistemine girerek büyük sistemik hasara ve organ hasarlarına yol açarlar. Phora'nın RFC çözümleri, bağırsakta hücre ölümünü önleyerek ve bağırsak bütünlüğünü koruyarak etkin ve yeni nesil mikotoksin kontrolü sağlar.

Antibiyotiksiz Patojen Kontrolü 

Bağırsağın iç yüzeyi, sindirimi ve emilimi kolaylaştıran, dışarıdan gelen mikroorganizma, toksin veya sindirim antijenlerine karşı bariyer oluşturan tek katmanlı epitel hücreleriyle kaplıdır. Sağlıklı bağırsak işlevlerinin sağlanabilmesi için bağırsak bariyer fonksiyonu çok önemlidir.

 

Sıkı bağlantı proteinleri (tight junction), bağırsak geçirgenliğinin düzenlenmesi için temel ögelerden birisidir. Bağırsak çeperinde toksin, ve mikroorganizmaların yol açtığı hasarlar sonucunda bağırsak bariyeri bozularak zararlı molekül ve bileşiklerin vücudun genel sistemine sızmasına olanak sağlar.


Hayvancılıkta antibiyotik kullanımı azaldıkça ekonomik ve antibiyotik içermeyen stratejiler geliştirilmesi önem kazanmıştır. Bu çerçevede hem tüketicinin çevre dostu hayvancılık taleplerinin hem de dünyanın hayvan proteinine olan ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.

Phora, antibiyotiksiz üretimi mümkün kılan çözümler sunar. E.coli, Salmonella gibi bağırsak patojenlerini geri dönüşümsüz biçimde bağlayarak bağırsaklardan temizleyen, bağırsak epitel hücre yıkımını önleyen ürünleri ile optimum sağlık ve performansa katkı sağlar. 

Buzağı İshallerinin Kontrolü 

Buzağı ishalleri damızlık işletmelerde oluşan kayıpların başında gelir. İshal kontrolü işletmelerin karşı karşıya kaldığı en karmaşık ve zorlu sorunlardan biridir. 

Antibiyotikler ishal kontrolü ve tedavisi için sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak antibiyotik tedavisi, bağırsak florasının bozulması ve antibiyotik direncinin gelişmesine sebep olan temel faktörlerden birisidir. Antibiyotik direnci nedeniyle çoğunlukla tedavide sonuç alınamamakta, etkin olmayan gecikmiş tedaviler nedeniyle gelecekte damızlık vasfı yetersiz hayvanlar kalmaktadır. Antibiyotik tedavisinin başarılı olması halinde bile bağırsak florasında dengenin bozulması nedeniyle gelişimi zayıf hayvanlarla yola devam edilmektedir. 

Son dönemde endotoksin ve bakterilerin bütünlüğü bozulan bağırsak duvarından geçişi önem kazanan bir konudur. Bu toksin ve bakteriler sisteme karışarak sistemik enfeksiyon, şok ve çoklu organ yetmezliğine yol açarlar. İshal sırasında bozulan mikrofloranın sonucu olarak ince bağırsakta E.coli miktarı 5-10.000 kat arası artış göstermektedir. Bu nedenle ishal kontrol programlarında gastrointestinal kanaldaki E.coli sayısının baskılanması hedeflenmelidir.


Phora patentli RFC teknolojisi ile buzağı ishallerinden korunmaya ve bunların kontrolüne katkı sağlar. RFC ürünleri

  • E.coli ve Salmonella gibi bağırsak patojenlerini baskılar,

  • Epitel hücre yıkımını önler. 

bottom of page