top of page
poultry.png

Kanatlılarda Total Kontrol

Bağırsak Sağlığı & Performans 

Bağırsak sağlığı; bağışıklık gelişimi, hastalıklara karşı mücadele, besinlerin emilimi ve yüksek performans için en önemli faktörlerden biridir. Bağırsak bütünlüğünün ve florasındaki dengenin bozulması halinde hayvanların yem dönüşümü, üretkenliği ve sağlığında telafi edilemez kayıplar oluşur. 


Bağırsak sağlığını bozan etkenlere karşı genelde ilk akla gelen ve yaygın olarak kullanılan çözüm antibiyotik kullanımıdır. Ancak bu durum hayvan ve insan sağlığı alanlarında artan antibiyotik direnci nedeniyle endişelere yol açmakta ve otoriteler tarafından zaman zaman yasaklamakta veya kullanımları kısıtlanmaktadır. Öte yandan antibiyotiklere karşı giderek artan direnç nedeniyle hastalıklar etkili biçimde tedavi edilememekte, tedavide gecikmeler olmakta, tedavi maliyetleri artmakta ve geri dönüşümü mümkün olmayan verim kayıpları oluşmaktadır. Bu nedenlerle Antibiyotiksiz Üretim konusu her geçen gün önemini arttıracak ve alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda hayvancılık sektörü üzerinde baskı oluşturacaktır. 

Phora, antibiyotiksiz üretim için etkili, etki mekanizması kanıtlanmış, ekonomik çözümler sunar. Patentli RFC teknolojisi:

 • Bağırsak epitel hücre ölümünü engelleyerek bağırsak bütünlüğünü sağlar

 • E. coli ve Salmonella gibi önemli patojenleri geri dönüşümsüz biçimde bağlayarak sindirim sisteminden uzaklaştırır

ve bu sayede antibiyotiksiz üretimi destekler.

Total Mikotoksin Kontrolü

Mikotoksin içeren hayvan yemlerinin verimi olumsuz etkilediği sır değildir. Mikotoksinler yem hammaddeleri ve yemlerde yaygın biçimde bulunur ve kanatlılarda sağlık ve performans sorunlarına yol açar. Bu sorunlar bazen tek bir mikotoksine yüksek düzeyde maruz kalma sonucunda ortaya çıkarken bazen de miktarları düşük de olsa birden fazla mikotoksinin sinerjik etkileri nedeniyle ortaya çıkar. Bunun sonucunda bağırsağın bariyer fonksiyonu ve besin emilimi yeteneği bozulur. Toksinler, patojen mikroorganizmalar, sindirim antijenleri ve diğer zararlı artıklar bütünlüğü bozulan bağırsak çeperinden sisteme sızarak sağlığı ve performansı etkiler.

 

Mikotoksinlerle mücadele, sorunun karmaşıklığı nedeniyle kanatlı endüstrisinin karşı karşıya kaldığı en zorlu sorunlardan biridir. Çözümünün basit ve geniş spektrumlu olması gerekir. 


Yem içeriklerinde rutin mikotoksin analizinin mücadelede gerekli olduğu düşünülür, fakat

 • yem hammaddelerinin çoğunlukla toksin yükü farklı yerlerden gelmesi,

 • bunların yem fabrikasında karışması,

 • hızlı üretim sürecinde test sonuçlarının değerlendirilmesinde gecikmeler

gibi nedenlerle mikotoksin analizinin gerekliliği ve faydası tartışma konusudur ve çoğunlukla pratikte bir fayda sağlamaz.

Phora bu noktada iki temel kategoride komple çözüm sunmaktadır:

 1. Dıştan İçe Mikotoksin Kontrolü: Küf üremesini engelleyen, mevcut mikotoksinleri bağlayan ve nötralize eden, karaciğer sağlığı ve bağışıklık sistemi için faydaları bilinen en önemli 5 bitkisel üründen hazırlanmış Phora Poultry.

 2. İçten Dışa Mikotoksin Kontrolü: Phora, bağırsak epitellerinde toksinlerin neden olduğu hasarı, dolayısıyla hücre ölümünü engelleyen benzersiz RFC Teknolojisi ile "İçten Dışa Mikotoksin Kontrolü" sağlar. Mikotoksinlerin yanı sıra bakteri, virus, koksidia etkenleri ve bakteriyel toksinlerin ortak yönü bağırsak hücrelerini öldürerek bağırsak bütünlüğünü bozmalarıdır. Böylece tüm patojen ve toksinler genel vücut sistemine girerek büyük sistemik hasara ve organ hasarlarına yol açarlar. Phora'nın RFC çözümleri, bağırsakta hücre ölümünü önleyerek ve bağırsak bütünlüğünü koruyarak etkin ve yeni nesil mikotoksin kontrolü sağlar.

Antibiyotiksiz Patojen Kontrolü 

Kanatlı üretiminde antibiyotikler enterik enfeksiyonları kontrol altına almak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin bilinçsiz ve gereğinden fazla kullanımı:

 • Antibiyotiklere dirençli patojenlerde artış,

 • Gecikmiş veya başarısız tedavi süreçleri,

 • Aşılamalardan sonra zayıf bağışıklık gelişimi,

 • Bozulmuş gastrointestinal flora dengesi ve kötü performans sonuçları doğurur. 

Hayvancılıkta antibiyotik direnci ve antibiyotiksiz üretim konusu son yıllarda tüm dünyada en çok tartışılan konulardan biridir. Bu endişeler zaman zaman bazı antibiyotiklerin otoriteler tarafından yasaklanmasını gündeme getirmektedir. Gelişmelerin olumlu tarafı ise bağırsak gelişimi ve sağlığı için alternatif yöntemler geliştirilmesi konusunda araştırmalara hız verilmiş olmasıdır.

Phora, kanatlı endüstrisi için antibiyotiklere alternatif, etkili, etki mekanizması belli, standart, patentli ürünler ve çözümler sunar. Damızlık, broiler ve yumurtacı tavuklarda E.coli ve Salmonella gibi patojenlerin baskısını azaltarak antibiyotiksiz üretime katkı sağlar.  

bottom of page